Ücretsiz deneme dersinden yararlanmak ister misiniz?

+5 Yaş KARATE-DO

Karate çocukların yaratıcı becerilerini açığa çıkartıp ruhsal, fiziksel ve mental gelişimlerini besleyen, agresif tutumlarını kontrol etme becerilerini düzenleyip, sosyalleşmelerine destek veren bir spor branşıdır.

Türk örf ve adetlerinin başında gelen küçüğe sevgi – büyüğe saygı anlayışı, bu sporun olmazsa olmaz prensiplerinin en başında gelmektedir.

Sportif aktivitedeki amacımız; çocukların maksimalde ince-kaba motor kas gelişimlerini, koordinasyonlarını, komut alabilmelerini ve özgüvenlerini arttırırken, sportif bir ortamda yaşıtları ile sosyalleşmelerine olanak sağlamaktır.

Özel parkurlar ve cimnastik ile bütünleşmiş karate derslerimizde, beden ve ruh gelişiminin yanı sıra, zihinsel ve fiziksel becerilerini kullanabilen, özgüveni yüksek sağlıklı nesiller yetiştirmek ana hedefimizdir.