Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

 1. TARAFLAR
 • İşbu sözleşme aşağıda belirtilen Taraflar arasında akdedilmiştir.

HİZMET VEREN:

Ekba Sportif Malzeme Alım Satım Org. ve Danışmanlık Ltd. Şti.  (“Beden Atölyesi”)

Mersis No                        : 0326028200494875

Adres                              : Küçükyalı Merkez Mah. Şale Sok. Demirkol Apt. Blok No: 29 İç Kapı No: 11 Maltepe/İstanbul

Telefon                            : +90 539 454 85 80

E-Posta Adresi                 : info@bedenatolyesi.com

HİZMET ALAN:

İsim – Soyisim                 : {ord_mmb_name}

Adres                               : {ord_billing_address}

Telefon                            : {ord_billing_phone}

E-Posta Adresi                 : {ord_mmb_email}

HİZMET VEREN ve HİZMET ALAN, işbu Sözleşme’de ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

 1. SÖZLEŞME’NİN KONUSU
 • İşbu Sözleşmenin konusu, HİZMET ALAN’ın HİZMET VEREN’e ait https://bedenatolyesi.com/ internet sitesi (bundan sonra “İnternet Sitesi” ya da “Site” olarak anılacaktır) üzerinden elektronik ortamda başvuruda bulunmak kaydıyla sipariş verdiği, Sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede bedeli belirtilen ders ve/veya ders hizmetinin (bundan sonra “Hizmet” olarak anılacaktır) sunulması ve ifası ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve 6 Mart 2011 Tarihli ve 27866 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tüketicilerin hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.
 • Taraflar, işbu Sözleşmenin imzalanması ile birlikte Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.
 • İşbu Sözleşme kapsamında yer alan hak ve yükümlülükler HİZMET ALAN’ın yalnızca 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun tahtında tüketici konumunda olduğu durumlarda uygulanacak olup, bunun haricinde HİZMET ALAN’ın tacir, esnaf vs. olarak hareket ettiği durumlarda Taraflar’a ilişkin işbu formda yer alan hak ve yükümlülükler uygulanmayacaktır.

 1. SÖZLEŞME KONUSU HİZMET
 • Sözleşme konusu Hizmet’in; adı ve detayları aşağıda belirtildiği şekildedir.

Satın Alınan Ders veya Spor Malzemesi

{products}

 1. HİZMETİN İFASI

Hizmetin İfası/Sunulmasına İlişkin Bilgiler

Hizmet Alacak Kişi                 : {ord_billing_name}

Hizmetin İfa şekli

 • Satışa konu Hizmet, HİZMET VEREN tarafından HİZMET ALAN’ın spor malzemesi satın alması halinde kargo için belirlenen adresine gönderilerek; ders satın alması halinde ise ders hizmetinin verileceği mekânda sunulacaktır.
 • HİZMET VEREN, internet sitesi aracılığıyla spor malzemesi hizmet talebinin kendisine ulaştığı ve ödeme işlemlerinin yapıldığı tarihten itibaren 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak kaydıyla HİZMET ALAN’a taahhüt ettiği süre içerisinde HİZMET ALAN’ın Hizmet’ten yararlanmasını sağlar.
 • HİZMET VEREN, internet sitesi aracılığıyla ders hizmet talebinin kendisine ulaştığı ve ödeme işlemlerinin yapıldığı tarihten itibaren HİZMET VEREN’in internet sitesinde yer alan ders başlangıç tarih ve saatinden itibaren, HİZMET ALAN’a taahhüt ettiği süreler boyunca, HİZMET ALAN’ın Hizmet’ten yararlanmasını sağlar.
 • HİZMET VEREN, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü haller sebebiyle Hizmet’in sağlanmasının imkansızlaşması halinde bu durumun öğrenildiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içerisinde HİZMET ALAN’a bilgi verir.
 • Ders merkezine ulaşım da dahil olmak üzere Hizmet’in sunulmasına ilişkin tüm masraflar (yol masrafları dahil olmak üzere) aksine bir hüküm yoksa HİZMET ALAN’a aittir. HİZMET VEREN, internet sitesinde Hizmet masraflarının kendisince karşılanacağını beyan etmişse, masraflar HİZMET VEREN’e ait olacaktır.
 • İşbu Sözleşme, elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girecek olup, HİZMET ALAN’ın HİZMET VEREN’e Sözleşme’ye konu Hizmet bedelini ödemesi ve HİZMET ALAN’ın işbu Sözleşme konusu spor malzemesini teslim etmesi ve/veya internet sitesinde belirtildiği şekilde ders hizmetini HİZMET ALAN’a sağlaması ile ifa edilmiş olur.

 1. HİZMET BEDELİ VE ÖDEME ŞEKLİ

Hizmet Bedeli:

Toplam Hizmet Bedeli: {ord_grand_total}

Ödeme Şekli ve Planı: [KREDİ/BANKA KARTI veya HAVALE/EFT]

 • Hizmet’in peşin fiyatı, Hizmet’in detaylarının yer aldığı internet sitesinde mevcut olan fiyattır. HİZMET VEREN bu fiyatı güncelleme hakkını saklı tutar. HİZMET VEREN tarafından yapılan indirimler ve sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.

Ödeme Şekli ve Planı

 • HİZMET ALAN, HİZMET VEREN tarafından kendisine sunulan ödeme yöntemlerinden birini seçmek suretiyle Hizmet bedelini öder.
 • HİZMET ALAN, Hizmet bedelini Havale/EFT aracılığıyla yapması halinde, Hizmet bedelini HİZMET VEREN’in HİZMET ALAN ile ödemenin yapılacağı hesap bilgilerini paylaşmasını takip eden 7 (yedi) gün içinde HİZMET VEREN tarafından belirtilen hesaba öder. HİZMET ALAN Havale/EFT işlemini gerçekleştirdikten sonra işleme ait dekont örneğini HİZMET VEREN’in info@bedenatolyesi.com e-posta adresine iletir.
 • HİZMET ALAN, Hizmet bedelini Kredi Kartı/Banka Kartı aracılığıyla yapması halinde, Hizmet bedelini internet sitesi üzerinde yer alan ilgili bölüme girerek ödeme işlemini gerçekleştirdikten sonra işleme ait dekont örneğini HİZMET ALAN’ın {ord_mmb_email} e-posta adresine HİZMET VEREN tarafından iletir.

 1. HİZMET ALAN’IN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
 • HİZMET ALAN, HİZMET VEREN’in internet sitesinde yer alan Sözleşme konusu Hizmet’in temel nitelikleri, Hizmet bedeli ve ödeme şekli ile her türlü masrafına ilişkin olarak HİZMET VEREN tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

 1. HİZMET VEREN’İN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
 • HİZMET VEREN, Sözleşme konusu Hizmet’in tam, zamanında, siparişte belirtilen niteliklere uygun şekilde HİZMET ALAN’ın tercihi uyarınca kararlaştırılmış kargo adresine ve/veya ders adresinde ifasını sağlayacaktır.
 • HİZMET VEREN, HİZMET ALAN’a bildireceği haklı gerekçelerle, üstlendiği edimin ifa süresi dolmadan HİZMET ALAN’ı eşit nitelik ve fiyatta bir başka bir ders ve/veya spor malzemesinden yararlandırabilir. Her koşulda bu ders ve/veya spor malzemesi, HİZMET VEREN’in tercih ettiği hizmetten farklı kategoride olmayacaktır. HİZMET VEREN, Hizmet’in ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, ifanın imkansızlaştığını öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç gün) içinde HİZMET ALAN’a bildirir. Bu takdirde HİZMET ALAN siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu Hizmet’in varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya ifa süresini engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. HİZMET ALAN’ın siparişi iptal etmesi halinde ödenen bedel ve varsa belgeler 14 (on dört) gün içinde iade edilir.
 • HİZMET VEREN, HİZMET ALAN’ın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin başvuruda bulunduğu tarihten itibaren işbu sözleşmenin 8. maddesi kapsamında Hizmet’i reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu kabul etmektedir.

 1. CAYMA HAKKI

Cayma Hakkının Kullanılması

 • HİZMET ALAN, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı bildiriminin HİZMET VEREN’e ulaşmasıyla birlikte cayma hakkı kullanılmış kabul edilir.
 • Cayma hakkı bildirimi ve Sözleşmeye ilişkin sair bildirimler, HİZMET VEREN’in işbu Sözleşme’nin 1. maddesinde belirtilen veya sitede yer verilen diğer iletişim kanalları ile HİZMET VEREN’e gönderilecektir.
 • Cayma hakkı işbu Sözleşme’nin akdedildiği ve HİZMET ALAN’ın Hizmet’e ilişkin belirlenen ücreti ödediği andan itibaren 14 (on dört) gün içerisinde kullanılabilir.
 • Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (on dört) gün içerisinde Hizmet bedeli, HİZMET ALAN’ın yaptığı ödeme şeklinde iade edilir.

Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Durumlar

 • Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Sağlayıcı’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetler,
 • HİZMET ALAN’ın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar,
 • Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler,
 • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler,
 • Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler,
 • Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler,
 • Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler,
 • Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin hizmetler,
 • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya HİZMET ALAN’a anında teslim edilen gayrimaddi mallar,
 • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, HİZMET ALAN’ın onayı ile ifasına başlanan hizmetler.

 1. TEMERRÜD HALİ VE SONUÇLARI
 • Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Türk Borçlar Kanunu'nun Borçlunun Temerrüdüne ilişkin hükümleri uygulama bulacaktır. Temerrüt halinde, Taraflardan birinin edimini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda, diğer Taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen Taraf’a 7 (yedi) günlük süre verecektir. Bu süre sonunda edimin yerine getirilmemesi durumunda, edimini yerine getirmeyen Taraf mütemerrit olarak addolunacak ve diğer Taraf edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini ve/veya Sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahip olacaktır.

 1. MÜCBİR SEBEPLER
 • Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülemeyen, Tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla Taraflardan birinin ya da her ikisinin de Sözleşme ile üstlendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran haller, mücbir sebep (tabii afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza vb. haller) olarak kabul edilecektir.
 • Mücbir sebep şahsında gerçekleşen Taraf, diğer Taraf’a durumu derhal bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında Tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep hali 10 (on) gün süreyle devam ederse, Taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğacaktır.

 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
 • İşbu Sözleşme’den kaynaklanabilecek ihtilafların çözümünde, T.C. Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri; belirtilen değer üzerindeki uyuşmazlıklar için HİZMET ALAN'ın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 1. MUHTELİF HÜKÜMLER
 • HİZMET ALAN, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda HİZMET VEREN’in resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • HİZMET ALAN, işbu Sözleşmede ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satış koşullarının ve sair tüm ön bilgileri aldığını, incelediğini ve tamamını kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

HİZMET ALAN, Hizmet ve satış ile ilgili talep ve şikayetlerini HİZMET VEREN’in aşağıda yer alan iletişim kanallarından ulaşarak sözlü veya yazılı şekilde HİZMET VEREN’e bildirebilir.

E-Posta : info@bedenatolyesi.com

Telefon : 0539 454 85 80

12 (on iki) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, {ord_insert_date} tarihinde elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

 

Kapat