Üyelik Koşulları

 1. Kaçırılan dersler öğrencinin sorumluluğundadır ve aylık üyeliklerde telafi hakkı yoktur. Sadece dönemlik üyeliklerde 4 telafi hakkı bulunmaktadır. 
 2. “Sporcu değerlendirme formu” en az bir eğitim dönemini tamamlamış sporcuya verilecektir. 
 3. Yıl sonunda gerçekleştirilecek madalya törenine iki dönem eğitimini tamamlamış sporcular katılacaktır. 
 4. Sporcu mazeretsiz 4 ders üzeri devamsızlık yaptığı takdirde, dönem sonu verilecek olan değerlendirme formu hakkını kaybedecektir. 
 5. Spor disiplini ve hareketlerin konforu için, sporcu tüm derslere Beden Atölyesi “cimnastik mayosu” ile katılmak zorundadır. 
 6. Sporcu bir kez ücretsiz deneme dersine katılabilir. 
 7. Satın alınan eğitim hizmeti başka bir sporcuya devredilemez. 
 8. Beden Atölyesi sadece ulusal ve dini bayramlarda, resmî tatillerde kapalıdır. Resmî tatillerde gerçekleşmeyen derslerin telafisi yoktur. 
 9. Aylık üyeliklerde kanunda öngörülen mücbir sebepler dışında ücret iadesi mümkün değildir. 
 10. Aylık üyelikten, ayrılma talebi en az 15 gün öncesinde “EKBA SPORTİF MALZEME ALIM SATIM ORG.VE DAN. LTD ŞTİ.’e yazılı bir şekilde bildirilmelidir. Aksi takdirde aylık üyelik kendiliğinden yenilenecektir. 
 11. Eğitim dönemi başlamadan, dönemlik üyeliklerden vazgeçilme durumu “7” (yedi) gün önce yazılı ihbarda bulunulması ile geçerli olacaktır. Ödenmiş ücretin talep edilmesi durumunda %15 oranında kesinti yapılarak iadesi sağlanacaktır. İade uygulaması, dönemlik eğitim bedelinin tamamının ödenmiş olduğu koşullarda geçerlidir. 
 12. Eğitim dönemi içerisinde, dönemlik üyeliklerden vazgeçilme durumu “15” (on beş) gün önce yazılı ihbarda bulunulması ile geçerli olacaktır. Dönemlik ücretin %15’i ve öğrenim gördüğü günler aylık eğitim ücreti üzerinden hesaplanarak iade edilecektir. İade uygulaması, eğitim dönemi ücretinin tamamının ödenmiş olduğu koşullarda geçerlidir. 
 13. Sporcunun üyelik dondurma hakkı 15 gün ile sınırlı olup, heyet raporu sunulması durumunda geçerli olacaktır. 
 14. Beden Atölyesi dönem içerisinde fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar. 
 15. Sporcu, üyelik öncesinde spor yapmasına ve eğitime katılmasına sağlık yönünden engel hali olmadığına ilişkin sağlık raporu alarak en geç 2 hafta öncesine kadar yönetime ibraz edecektir. Sporcu ile ilgili raporun sunulmaması halinde, velisi sporcunun spor yapmaya engel bir durumu olmadığını, sağlık durumunun elverişli olduğunu, gerekli tüm tetkik ve muayenelerin yapıldıktan sonra kayıt işleminin yaptırıldığını, EKBA SPORTİF MALZEME ALIM SATIM ORG.VE DAN. LTD ŞTİ. ‘ni hiçbir şekilde sorumlu tutamayacağını kabul ve taahhüt etmiştir. 
 16. Sporcu ve veli; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla, sporcuya ait kişisel bilgilerin kimlik, eğitimle ilgili görsel bilgilerinin kaydedilmesi, saklanması, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. Kişilere açıklanabilmesi ve reklam, tanıtım amacıyla yazılı ve görsel basında, dijital yayın organları vasıtasıyla kullanılmasına açıkça muvafakat eder. 

Sözleşmenin tüm hükümlerini okuyup anladığını ve herhangi bir itiraz kaydı olmaksızın kabul ettiğini, sözleşme koşullarına uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kapat