İletişim Formu Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni - İletişim Formu

Ekba Sportif Malzeme Alım Satım Org. ve Danışmanlık Ltd. Şirketi ("Beden Atölyesi" veya "Şirket") olarak, veri sorumlusu olarak kişisel verilerinizi işliyor ve kişisel verilerinizin korunmasına önem veriyoruz. Bu aydınlatma metnini, https://bedenatolyesi.com/ internet sitesi (“Site”) üzerinden iletişim formunu doldurmanız kapsamında kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında sizlere bilgi vermek amacıyla hazırladık.

  1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri : Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (“Kanun") 5. ve 6. maddeleri, kişisel veri işlemenin hukuki sebeplerini düzenlemektedir. Aşağıdaki tabloda kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işlediğimize ve bu amaçlar kapsamında hangi hukuki sebeplere dayandığımıza yer verdik:

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Dayanılan Hukuki Sebepler

 

•       Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması halinde ya da bu kurum ve kuruluşlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.

 

                                                            

 

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 

 

•       Olası bir uyuşmazlık durumunda haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile hukuki süreçlerin yürütülmesi.

 

 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

 

·         Şirketimize iletmiş olduğunuz mesaj konusu kapsamında sizinle iletişime geçilmesi,

•         Soru, talep ve şikayetlerinizin alınması ve sonuçlandırılması,

•         Hizmet süreçlerimize ilişkin geri bildirimlerinizin, önerilerinizin değerlendirilmesi kapsamında iş faaliyetlerimizin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi,

•         İş süreçlerimizin incelenmesi ve denetlenmesi

 

 

 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

 

  1. İşlenen Kişisel Veriler: Bu aydınlatma metninde belirtilen hukuki sebep ve amaçlar dahilinde kimlik, iletişim, ziyaretçi işlem (mesaj konusu, mesaj içeriği, mesaj kategorisi) verilerinizi işliyoruz
  2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepler: Kişisel verilerinizi, Site’de yer alan iletişim formunu doldurmanız aracılığıyla; otomatik, kısmen otomatik yöntemlerle topluyoruz. Kişisel verilerinizi, Kanun’un 5. Maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarından hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak işliyoruz.

  3. Kişisel Verilerin Üçüncü Taraflarla Paylaşılması: Kişisel verilerinizi, bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında ürün ve hizmet aldığımız hizmet sağlayıcıları ile iş ortaklarımızla; yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi sunulması ihtiyacının ortaya çıkması halinde (örneğin bir uyuşmazlık nedeni ile adli merciler ile paylaşım) yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşıyoruz. Kişisel verilerinizi, üçüncü taraflar ile paylaşırken Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen kurallara uygunluk sağlıyoruz. 

  4. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Haklar: Veri sahibi ilgili kişi olarak Kanun'un 11. maddesi kapsamında birtakım haklara sahip bulunuyorsunuz. Kanun kapsamındaki taleplerinizi aşağıda yer verdiğimiz yöntemler ile Şirketimize iletebilirsiniz;

Taleplerinizi ayrıca, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemlerle de bize iletebilirsiniz.

 

 

 

 

Kapat